Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku informuje, że dniami dodatkowo wolnymi w roku szkolnym 2020/2021 są: