Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku informuje, że dniami dodatkowo wolnymi w roku szkolnym 2023/2024 są:

02.11.2023
14-16.05.2024 egzamin ósmoklasisty
29.04.2024
30.04.2024
2.05.2024
31.05.2024