Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 83 :

mgr Anna Buczko