SAMORZĄD  UCZNIOWSKI:

1. Aniela M. kl.VIII - PRZEWODNICZĄCY

2.Tymoteusz N. kl. VI- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3. Błażej G. kl. VI- SEKRETARSZ

4. Nikodem N. kl.VIII - CZŁONEK

Opiekun Samorządu Uczniowskiego -  Szymon Kobyliński