Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku

ul. Stokłosy 1 

80-298 Gdańsk

 tel: 58 349 56 74

 tel: 507 793 901 

adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap: sp83gda

e-mail: sekretariat@sp83.edu.gdansk.pl 

Tu jesteśmy :