Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku

rok szkolny 2023/2024

 

Przewodniczący

Pani Patrycja Kosiorek

Zastępca przewodniczącego

Pani Ewa Formela – Czerwińska

Skarbnik

Pani Agnieszka Labuda

Członek

Pan Mateusz Dobreńko

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców

24 1090 1098 0000 0001 0622 4910

Harmonogram spotkań Rady Rodziców:

07.02.2023 godzina 17:15

20.04.2023 godzina 17:15