Wybór patrona - Szkoła Podstawowa nr 83

23 marca 2023 r. w naszej szkole dokonano wyboru patrona placówki. W demokratycznych wyborach uczestniczyła cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także pracownicy administracji i obsługi. Spośród trzech kandydatów najwięcej głosów zdobyli „Żołnierze z Westerplatte”.

31 sierpnia 2023 r. Rada Miasta Gdańska podjęła Uchwałę nadania imienia „Żołnierzy z Westerplatte” Szkole Podstawowej nr 83 w Gdańsku.

20 października 2023 r. o godz. 10.00 planowane są uroczystości związane z nadaniem imienia, przekazaniem sztandaru palcówce oraz odsłonięciem nowej tablicy z nazwą szkoły.

powrót do góry