SAMORZĄD  UCZNIOWSKI:Przewodniczący – Rafał Steffanowski

Zastępca – Julia Brzózka

Sekretarz –Maria TumidajewiczOpiekun Samorządu Uczniowskiego -  Karolina Pawlak